Brørvikskuto fekk masten reist og rigga i Kalvik
Det vart mange vonbrotne seglarar då Brørvikskuto fekk mastrehavari fjor, berre etter to dagers segling. Skutefolket vart, trass i dette, ikkje knekt; men starta opp med "Masteprosjektet" i november 2007.
Heimesida har i tekst og bilete fulgt prosjektet like fram til ei velluka avslutting i Hamnen i Kalvik, og  framvising på Stamnes under Kulturdagane. Rett nok utan vind i seglet; men med nemninga: "Vel blåst!" om sluttreultatet.
Det har vore lagt ned eit storveis dugnadsarbeid av dei som har tatt del i prosjektet.
Resultatet av det praktiske handverksarbeidet er lett synleg; men prosjektet har og hatt ei anna verdfull uttelling:
Det kulturhistoriske tilfanget knytt til kunnskapen om båttradisjon og skuteutrustning er monaleg utvida gjennom oppattnying av gamle, lokale handverkverktradisjonar.
Eit sterkt døme på dette er bruken av den gamle riggingsplassen i Hamnen i Kalvik.
Ola Kvamme som har vore ein av dei fremste i prosjektet har sendt Heimsida denne rapporten og bilete frå avsluttinga av prosjektet.
 

22 og 23 juli 2008 møttest nokre karar på Kvamsholmen for å ferdiggjera masta til Brørvikskuto og å få reisa den.

Norvald Bukkestein møtte med nylaga årar som er noko mindre enn dei som høyrer til skuto, desse er enklare å bruka til seglturar. Han hadde og laga ny Rakke då den gamle vart for trang til nyemasta.

Karsten Stien har dreia ny skive og bolt til masta.Skiva er av Alm og bolten av Ask. Norvald og Karsten har gjort eit svært fint og fagmessigt arbeide.

Då mast var klar for reising ville me prøva å gjera dette på historisk grunn.Me tok skuto med til Hamnen i Kalvik. Her er fjellet utoverhengjande og seglskutene har i uminneleg tid brukt denne plassen til å reisa mastene sine. Ein mann vart sendt til opp for å slakka ned line til å heisa opp den firskorne taljen.

Arbeidet gjekk lett og fint og etter eit par timars tid var vanta strama opp. Det var som Hamnen i Kalvik var laga til mastereising.Etter to lange arbeidsdagar var me klare til å heisa råseglet.

Ola Kvamme
 
Mastetopp med blokkskive, stag og vant
 
Utoverhengjet i Hamnen i Kalvik
 
 
Fleire generasjonar tek del i masteheisinga
 
 
Masten reist
 
 
Kjell i rigga mast
 
 
Brørvikskuto på historisk riggstad i Kalvik
 
Alle foto: Ola Kvamme

19.07.2009

Fiskefestival og kulturdagar i Stamnes

Komande helg, 25. og 26. juli-09, vert dei årvisse Kulturdagar/Fiskefestival i Stamnes arrangert!
Litt om programmet:
16.07.2009

Under segl på Romarheimsfjorden.

Ei skute skal ha vind i segl og mannskapet røynsle.
Laurdag 12. juli fekk me seglet ombord. Masta var reist nokre dagar tidlegare,  berre riggen måtte trimmast.
12.06.2009

Atle O.Bolstad - minneord

13.12.2008

Minneord om Hans A. Brørvik

21.10.2008

Grådig kjekke dagar i Skipshelleren

28.09.2008

Sangglade born i Brørvikskuto 

21.09.2008

Skutefolket går ikkje i opplag! 

21.09.2008

Brørvikskuto med storsatsing for skuleborn 

04.08.2008

Kulturdagane på Stamnes 2008 vart suksess

04.08.2008

Mastereisinga i Kalvik, ei storhende for båtbrukkulturen 

23.07.2008

Program for Kulturdagane  på Stamnes

26.06.2008

Ny arbeidsøkt på masta til Brørvikskuto

18.06.2008

Sumarmånaden juli får sitt høgdepunkt på Stamnes

05.06.2008

Masterbragd på Kvamsholmen

03.06.2008

Brørvikskuto på sjødn, og klar for nye tokt 

03.06.2008

Tjørebreiing og sumarvarme er ein god kombinasjon 

03.04.2008

Årsmøtet 2008 på tradisjonell rundgang 

03.01.2008

Påmelding Nyttårsfest! 

03.01.2008

Mastreemna i rørsle kvar veke 

24.11.2007

Mastrenemnda starta og slutta av i myrkna

18.11.2007

Skuleborn knyter band til Brørvikskuto

15.11.2007

To masteemne felt i Verpelstadskogen 

28.08.2007

Dramatisk avslutting på seglkurset

28.08.2007

Brørvikskuto inn i Den Grøne Sløyfa 

03.08.2007

Braksuksess for Kulturdagane

25.07.2007

Brørvikskuto under segl i Veafjorden

25.07.2007

Tre store toppar på Kulturdagane

29.06.2007

Hurra!!! Brørvikskuto under segl.

10.06.2007

Mange vitja Brørvikskuto sin stand på Daledagane

07.05.2007

Læreviljuge skutefolk på seglkurs

03.05.2007

Brørvikskuto i Norheimsund

26.04.2007

Storslått biletutstilling på Kulturdagane olsokhelga

18.03.2007

Hurra! Seglet til Brørvikskuto er ferdig sauma!

01.02.2007

Rev i seglet?

10.11.2006

Skutefolket inviterar til julebord i Kvamsnaustet 

21.10.2006

Saumkurset har fengje vind i seglet att

02.08.2006

Kulturdagane og Fiskefestivalen 2006 ein suksess

19.06.2006

Brørvikskuto sjøsett for tokt i 2006

19.06.2006

Det ljosner for økonomien til Brørvikskuto

21.04.2006

Skutefolket samla til årsmøte i Grøsvik

14.02.2006

Kurs i sauming av råsegl

07.02.2006

Lutbrevteikning til støtte for Brørvikskuto 

23.12.2005

Jolebordet 2005

08.11.2005

10.000 kroner frå STATOIL

07.11.2005

Vellukka oppdraging av Brørvikskuto 

05.10.2005

Brørvikskuto får slipp på Kvamsholmen

26.09.2005

Gode hausttokter for Brørvikskuto.

26.09.2005

Slektstreff i Brørvikskuto. 

26.09.2005

Brørvikskuto på TV. 

26.09.2005

Vellukka Kulturdagar 2005 i Kvamsnaustet 

26.09.2005

Suksess for Brørvikskuto på Stokkfiskfestivalen 

26.09.2005

Brørvikskuto synte seg fram for fyrste gong på Daledagane 

29.06.2005

Ny vri på Kulturminnedagane

Les meir..
16.06.2005

Årsmøtet og sjøsetjing på same kveld 

16.06.2005

Skutefolket heldt årsmøtet på Kvamsholmen 

23.05.2005

Brørvikskuto gjerast klar for nye tokt 

23.05.2005

Festival i Bergen

Brørvikskuto til stokkfiskfestival i Bergen 
23.05.2005

Lutbrev

Lutbrev til støtte for Brørvikskuto
23.05.2005

Årsmøte i Skutefolket

Årsmøtet i Skutefolket på Kvamsholmen 31. mai
23.05.2005

Elevar frå Stamnes skule på tokt  med Brørvikskuto

"Gode dagar på og kring Brørvikskuto" 
22.05.2005

Brørvikskuto på nytt tokt. Denne gong til Bolstad.

I høve DEN NORSKE KULTURMINNEDAGEN 2004 inviterar Trivselsgrenda Bolstad
til tilskipinga:
"Lokal tradisjonsmat frå Vassvøri og sendinga sjøvegen til Bergen"
Les meir..
21.06.2004

Skutefolket inn i ny sesong med god bør!

Skutefolket ut av vinteropplag!
21.06.2004

Stor aktivitet i Skutefolket. Gjenvalg av styret.

Etter at Arne Høyland hadde avslutta Kulturdagane 2004 med eit interessant foredrag med ljosbilete om Brørvikskuto kunne leiar i Skutefolket, Helena Kvamme, ynskje velkomen til årsmøtet i Skutefolket.
29.07.2003

Fiskekongen fiska frå Brørvikskuto

Brørvikskuto, fellesbåt på Fiskefestivalen... 

        Rediger