Atle O.Bolstad - minneord
Atle O.
Bolstad - er gått bort


Atle O. Bolstad gjekk bort 4. juni 2009, nær 80 år gamal etter lengre tids
sjukdom.


Dei to bilda viser fjordkulturdagane i Skipshelleren oktober 2008. Atle
hadde godt lag med borna og lærar her bort knutar til båtbruk ombord på
Brørvikskuto.


Banebrytande
arbeid:
Atle O. Bolstad vil verta hugsa
som ein uvanleg engasjert person innan idrett, turn, miljø, kultur og historie.
Som fysioterapeut i sitt yrkesliv var han banebrytande på metodar om hjartetrim, arbeid med bedriftshelseteneste m.m.Han reiste tidleg utanlands mellom anna til Peru der han studerte andre kulturar sitt levesett. Som pensjonist, engasjerte han seg aktivt i kulturmiljøet rundt
heimstaden Bolstadøyri i Voss kommune. Han var aktiv med i Vassvøri
Sogelag og hadde mange prosjekt med Rongen skule på Bolstadøyri. Dei
seinare åra var han sterkt engasjert i Brørvikskuto, ein kopi av ei
gamal veaskute frå Osterfjorden.


Tømmerflåten frå Bolstad til Bergen:
I det nasjonale kulturminneåret 1997 var Atle ein av foregangsmennene
til å få laga ein kopi av ein tømmerflåte. Tømmer vart hogd og slept
med hest på Voss av Torstein Bjørke. Det vart drege med båt
gjennom Vangsvatnet, fløyta ned Vosso, drege med båt gjennom
Evangervatnet, fløyta ned Bolstadelva. Ved Bolstadøyri vart det bygd ein
tømmerflåte som vart rodd til Bergen. Å få vera med Atle som manskap på
flåten i 2 dagar og å ro utover Osterfjorden var ei oppleving. Me åt flatbrød
og fenalår, bada i sjøen og overnatta på dekk på flåten. Seinare
vart flåten dregen heim att til Bolstadøyri og står i dag i eit
eige Flåtemuseum der. Dette var også eit av Atle sine mange verk, som
står att etter han.


På nettsida til Vassvøri sogelag står der å lesa:
Referat frå årsmøtet i Vassvøri sogelag på Evanger 8.mars-09
Atle O.Bolstad opna møtet og ynsdte dei 24 frammøtte velkomne. Til ordstyrar
for møtet vart Atle vald.
Under kaffipausa delte Atle ut blomar til Jorunn som slutta i sogelaget og
Ottar Bergstad for godt salsarbeid av sogeskriftet. Øivind Teigen,
Per Eskeland, Olav Edal og Knut Hjørnevik i skriftnemnda fekk også
blomar for arbeidet sitt. Revisor får ei bokgåve for jobben han har
gjort. Til slutt delte Arvid ut ei flott bok til Atle og takka han med gode
ord for 10 år som leiar i Vassvøri sogelag. Styret tykkjer det er synd
at han lyt gje seg som leiar i laget grunna dårleg helse, men me håpar
å kunna dra nytte av kunnskapane hans sjølv om han ikkje sit i
styret. Atle takka og fortalte litt om når han i barndommen besøkte
besteforeldra på Evanger og seinare når han busette seg først på Evanger og
seinare på Bolstad.

Aktiv til det siste:
Atle var aktivt med i mange ting så lenge han klarte med kreftsjukdommen
hengjande over seg. Det siste store prosjektet var fjorddagar
med Brørvikskuto i Skipshelleren i oktober 2008. Han jobba også
aktivt vinteren 2009 med å ta vare på den gamle postvegen langs Geili
på Bolstad og prøvde å få verna Homannsfossen mot å verta tørrlagd
av utbygging av minkraftverk. Det var triveleg å få Atle innom på
besøk når han ynskde å få diskutera desse prosjekta.

Takk Atle for den tida me hadde saman med
kjekke prosjekt.


Helsing Sveinung klyve19.07.2009

Fiskefestival og kulturdagar i Stamnes

Komande helg, 25. og 26. juli-09, vert dei årvisse Kulturdagar/Fiskefestival i Stamnes arrangert!
Litt om programmet:
16.07.2009

Under segl på Romarheimsfjorden.

Ei skute skal ha vind i segl og mannskapet røynsle.
Laurdag 12. juli fekk me seglet ombord. Masta var reist nokre dagar tidlegare,  berre riggen måtte trimmast.
12.06.2009

Atle O.Bolstad - minneord

13.12.2008

Minneord om Hans A. Brørvik

21.10.2008

Grådig kjekke dagar i Skipshelleren

28.09.2008

Sangglade born i Brørvikskuto 

21.09.2008

Skutefolket går ikkje i opplag! 

21.09.2008

Brørvikskuto med storsatsing for skuleborn 

04.08.2008

Kulturdagane på Stamnes 2008 vart suksess

04.08.2008

Mastereisinga i Kalvik, ei storhende for båtbrukkulturen 

23.07.2008

Program for Kulturdagane  på Stamnes

26.06.2008

Ny arbeidsøkt på masta til Brørvikskuto

18.06.2008

Sumarmånaden juli får sitt høgdepunkt på Stamnes

05.06.2008

Masterbragd på Kvamsholmen

03.06.2008

Brørvikskuto på sjødn, og klar for nye tokt 

03.06.2008

Tjørebreiing og sumarvarme er ein god kombinasjon 

03.04.2008

Årsmøtet 2008 på tradisjonell rundgang 

03.01.2008

Påmelding Nyttårsfest! 

03.01.2008

Mastreemna i rørsle kvar veke 

24.11.2007

Mastrenemnda starta og slutta av i myrkna

18.11.2007

Skuleborn knyter band til Brørvikskuto

15.11.2007

To masteemne felt i Verpelstadskogen 

28.08.2007

Dramatisk avslutting på seglkurset

28.08.2007

Brørvikskuto inn i Den Grøne Sløyfa 

03.08.2007

Braksuksess for Kulturdagane

25.07.2007

Brørvikskuto under segl i Veafjorden

25.07.2007

Tre store toppar på Kulturdagane

29.06.2007

Hurra!!! Brørvikskuto under segl.

10.06.2007

Mange vitja Brørvikskuto sin stand på Daledagane

07.05.2007

Læreviljuge skutefolk på seglkurs

03.05.2007

Brørvikskuto i Norheimsund

26.04.2007

Storslått biletutstilling på Kulturdagane olsokhelga

18.03.2007

Hurra! Seglet til Brørvikskuto er ferdig sauma!

01.02.2007

Rev i seglet?

10.11.2006

Skutefolket inviterar til julebord i Kvamsnaustet 

21.10.2006

Saumkurset har fengje vind i seglet att

02.08.2006

Kulturdagane og Fiskefestivalen 2006 ein suksess

19.06.2006

Brørvikskuto sjøsett for tokt i 2006

19.06.2006

Det ljosner for økonomien til Brørvikskuto

21.04.2006

Skutefolket samla til årsmøte i Grøsvik

14.02.2006

Kurs i sauming av råsegl

07.02.2006

Lutbrevteikning til støtte for Brørvikskuto 

23.12.2005

Jolebordet 2005

08.11.2005

10.000 kroner frå STATOIL

07.11.2005

Vellukka oppdraging av Brørvikskuto 

05.10.2005

Brørvikskuto får slipp på Kvamsholmen

26.09.2005

Gode hausttokter for Brørvikskuto.

26.09.2005

Slektstreff i Brørvikskuto. 

26.09.2005

Brørvikskuto på TV. 

26.09.2005

Vellukka Kulturdagar 2005 i Kvamsnaustet 

26.09.2005

Suksess for Brørvikskuto på Stokkfiskfestivalen 

26.09.2005

Brørvikskuto synte seg fram for fyrste gong på Daledagane 

29.06.2005

Ny vri på Kulturminnedagane

Les meir..
16.06.2005

Årsmøtet og sjøsetjing på same kveld 

16.06.2005

Skutefolket heldt årsmøtet på Kvamsholmen 

23.05.2005

Brørvikskuto gjerast klar for nye tokt 

23.05.2005

Festival i Bergen

Brørvikskuto til stokkfiskfestival i Bergen 
23.05.2005

Lutbrev

Lutbrev til støtte for Brørvikskuto
23.05.2005

Årsmøte i Skutefolket

Årsmøtet i Skutefolket på Kvamsholmen 31. mai
23.05.2005

Elevar frå Stamnes skule på tokt  med Brørvikskuto

"Gode dagar på og kring Brørvikskuto" 
22.05.2005

Brørvikskuto på nytt tokt. Denne gong til Bolstad.

I høve DEN NORSKE KULTURMINNEDAGEN 2004 inviterar Trivselsgrenda Bolstad
til tilskipinga:
"Lokal tradisjonsmat frå Vassvøri og sendinga sjøvegen til Bergen"
Les meir..
21.06.2004

Skutefolket inn i ny sesong med god bør!

Skutefolket ut av vinteropplag!
21.06.2004

Stor aktivitet i Skutefolket. Gjenvalg av styret.

Etter at Arne Høyland hadde avslutta Kulturdagane 2004 med eit interessant foredrag med ljosbilete om Brørvikskuto kunne leiar i Skutefolket, Helena Kvamme, ynskje velkomen til årsmøtet i Skutefolket.
29.07.2003

Fiskekongen fiska frå Brørvikskuto

Brørvikskuto, fellesbåt på Fiskefestivalen... 

        Rediger