Bilete og informasjon om aktivitetar i regi av

dugnadsgjengen Skutefolket, finn du her.
Ein flytande tradisjonsberar
Den rekonstruerte vedaskuta Brørvikskuto, er vorte ein flytande tradisjonsberar av fjordkulturen i Nordhordland. Då dampskipa kom inn i fjordferdsla på midten av 1800-talet fekk det dramatiske følgjer for skutetrafikken.
Om Brørvikskuto
Om stiftinga Brørvikskuto
Om Skutefolket
Om Kvamsholmen

Meld deg inn i
dugnadsgjengen
Skutefolket her!