Om Kvamsholmen
Brørvikskuto har no fått ein varig heimstad: Kvamsholmen.
Kvamsholmen ligg i Veafjorden som er den mest særmerkte fjorden i fjordsystemet i indre Nordhordland.
Her er gardane framleis veglause og aktivitetane til Brørvikskuto vil kunna drivast i eit sjøbruksmiljø som ligg tett opp til det som var før i tida.
I samarbeid med Vestnorsk Kulturakademi på Voss har Stiftinga Brørvikskuto reist eit grindbyggnaust, 18,5 m langt og 9 m breitt, til skuto der det før stod ei nothengje.
Arbeidet er utført som eit kurs i byggeskikk og bygningsvern, og i tillegg til kursdeltakarane var medlemer frå Stiftinga og Skutefolket med i reisinga av grindbyggnaustet.
Brørvikskuto som har hatt vinteropplag på Stamnes, vil frå hausten 2003 få naustplass i grindbygget der det og vil verta plass for ymse undervisningsopplegg.

Brørvikskuto i vinteropplag på Stamnes. (Foto: Atle O. Bolstad)
 
Grindbyggnaustet under reising på Kvamsholmen. (Foto: Atle O. Bolstad)


Ein flytande tradisjonsberar
Den rekonstruerte vedaskuta Brørvikskuto, er vorte ein flytande tradisjonsberar av fjordkulturen i Nordhordland. Då dampskipa kom inn i fjordferdsla på midten av 1800-talet fekk det dramatiske følgjer for skutetrafikken.
Om Brørvikskuto
Om stiftinga Brørvikskuto
Om Skutefolket
Om Kvamsholmen


Meld deg inn i
dugnadsgjengen
Skutefolket her!